مقالات علمی و پژوهشی

حجاب

ضرورت حجاب در جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تحقیق :حجاب
محقق و پژوهشگر : دکتر حمید قلندری بردسیری
حجاب از نظر قرآن کریم
آیه ۳۳ سوره احزاب می فرماید:
در خانه هایتان بنشینید و عفیفه باشید و مانند دوره جاهلیت آرایش و خودآرایی نکنید و نماز را به پادارید و زکات مال به فقرا دهید و از امر خدا و رسولش اطاعت کنید
در آیه ۵۹ سوره احزاب می فرماید:
ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با چادر فرو پوشند که این کار برای آنها شناخته شود و از تعرض و جسارت هوس رانان آزار نبیند این کار بسیار بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است
امام صادق(ع) می فرماید: برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی برتن کند که بدنش رانپوشاند.
آثار و فواید حجاب و عفاف
۱-حفظ نفس
امام علی(ع) می فرمایند: میوه عفت محفوظ ماندن است و در روایتی دیگر می فرمایند: پاکدامنی نفس را حفظ می کند و از پستی ها دور می کند (میزان الحکمه ج ۶)
۲-عزت و سربلندی
پیدا نمودن عزت در سایه عفاف که معمولا انسانهای بوالهوسی نزد دیگران ارزش و اعتبار ندارند.
۳-سلامت جامعه
جامعه متشکل از افراد است داشتن افراد سالم محیط سالم و جامعه سالم را در پی دارد
۴-پاکی اعمال
امام علی(ع) می فرماید: به وسیله عفاف اعمال پاک می شود (میزان الحکمه)
۵-قدر و منزلت الهی
امام امیرالمومنین (ع) می فرمایند: کسی که عفت داشته باشد گناهانش سبک و منزلتش در درگاه خداوند زیاد می شود.
۶-فرونشاندن آتش شهوت اولین امام می فرمایند:عفت شهوت را کاهش می دهد و در حدیثی دیگر می فرمایندمحصول پاکدامنی قناعت است.
ویژگی زنان باحجاب و عفیف
  • سنگین و باوقار: پرهیز از هر کارسبک و نامناسب که جلب توجه دیگران نماید یعنی راه رفتن و لباس پوشیدن طوری نیست که جلب توجه نامحرمان نماید.
  • عفیف در سخن گفتن: با وقار سخن گفتن- بدون ناز و کرشمه حرف زدن پرهیز از سخنان غیر ضروری با محرمان
  • پرهیز از خود نمایی و مدگرایی: اعم از بیرون گذاشتن قسمتی از موی سر، آرایش کردن برای نامحرمان بیرون از منزل و هر آنچه مظهر خودنمایی باشد پرهیز می کنند
  • پوشش مناسب: انتخاب لباس های نازک و چسبان و کوتاه و پرهیز ا زانتخاب رنگ های تند و زننده که موجب جذب نامحرمان به سوی آن ها شود و همچنین پوشش مناسب پاها و دقت دراتنخاب کفش سنگین و جوراب مناسب
  • کنترل در رفت و آمدها: پرهیز از رفت و آمد به مراکز و مکان های آلوده و نامناسب و شلوغ اعم از مجالس لهو و لعب و خیابان گردی های بی مورد و بی هدف
اشاره به عفاف حضرت زینب سلام الله علیها
یحیی مازنی می گوید من مدت طولانی همسایه حضرت علی (ع) بودم به خدا قسم هرگز صدای حضرت زینب را نشنیدم هرگاه ایشان می خواست به زیارت جدش برود می رفت در حالی که از طرف راست اما م حسن (ع) و طرف  چپ امام علی (ع) می رود.
و چون به قبر پیامبر اکرم (ص) می رسید حضرت علی (ع) نور چراغ را کم می کرد و امام حسن (ع) پرسید چرا نور چراغ را کم  میکنید ایشان می فرمود چون کسی خواهرت زینب را نگاه نکند.
آسیب ها و پیامدهای ناگوار افراد لاقید و بدحجاب بر فرآیند رشد و تکامل زن
۱-آسیب بر فطرت تعقل و حقیقت جویی
لاقیدی = تخریب حقیقت جویی اعم از :
الف:عدم رشد و تکامل استعداد علمی
ب:تمایل به گناه و انحراف های جنسی
ج:انحراف استعداد حقیقت جویی
۲-آسیب بر فطرت اخلاقی و فضیلت طلبی
بی حجابی و بدحجابی مساوی است باسقوط اخلاق و انسانیت
۳-آسیب بر فطرت زیبا دوستی و زیبا آفرینی
لاقیدی و بدحجابی مساوی است با غفلت از زیبایی های روحی و معنوی
۴-آسیب بر فطرت توحیدی و استعداد پرستش
خودنمایی و بدحجابی مساوی است با تضعیف نور فطرت توحیدی
نیاز به پرداختن به آراستگی روح که نیاز ابدی هرفردی است از جهات گوناگون
 الف)جمال سیرت ،حافظ جمال صورت است
ب)زینت روح ،تعدیل کننده زینت جسم است
ج)جمال باطنی ،زیبایی جاذبه ظاهری است
د)رفتارهای زیبنده زاییده شخصیت زیبا
ش)مزین شدن روح به زینت تقوا که هدف اصلی آفرینش است
ماندگاری زینت های الهی فناپذیری زیورهای جسمی
آسیب ها و پی آمدهای ناگوار بدحجابی بر خانواده و اجتماع
۱-تهدید خانواده (ذکر نمونه ها – ارتباط- قتل و اعدام)
عشق راستین رمز تحقق و تداوم نظام سالم و خانوادگی است
نقش تخریبی خودنمایی و بی حجابی برعشق واقعی و حتی مقام معشوقه بودن زن پایمال شدن حقوق خود زن در خانواده و طلاق
عوامل ناشی از بدحجابی:
۱-هوس مداری در خانواده
۲-چشم چرانی مردان و مقایسه با همسر
۳-لذت گرایی و شهوت طلبی
۴-روابط خانوادگی و دوستی های نامشروع
۵-غفلت از معیارهای اصولی
۶-فریب ظواهر آراسته و انتقام جویی (جدایی بعد از ۱۲ سال- اصفهانی)
گرایش مردان به چندهمسری
تضعیف غیرت دینی و ناموسی –جان باختن –ایجاد اختلال های روانی و عصبی-سلب امنیت زنان-شیوع انحرافات جنسی-
از عوامل نزول بلا:قتل انسانیت (نمونه های فراوانی در تاریخ)
مقایسه ای مراجع به
پوشش مردان و زنان امروز ایران و مردان و زنان د ر۵۰ سال قبل و مقایسه پوشش های امروزی مردان و زنان و  غرب و تاثیرپذیری
مردان و زنان ایران بیشتر تاثیر را از پوشش مناسب کدام کشور گرفته اند
بهترین لباس
امام صادق(ع) در این مورد می فرماید: خیر لباسک مالا یشغلک عن الله تعالی بل یقربک من شکر و ذکره و طاعته
معنی
بهترین لباس تو آن لباسی است که تو رااز خدای متعال غافل نسازد و به شکر و یاری خدا و طاعت او نزدیک نماید(مصباح الشریعه )
امام علی(ع) در این باره می فرماید: براستی نیکوترین لباس آن لباسی است که تو را با مردم همسان سازد و موجب آراستگی تو و زبان های مردم را از بدگویی تو باز دارد
لباس های بدن نما و نازک
اسماء دختر ابی بکر با لباس های نازک محضر مبارک پیامبر اکرم (ص) مشرف گردید آن حضرت از او رو برگرداند و فرمودند ای اسماء زن هنگامیکه بالغ شد صلاح نیست عضوی از بدن او دیده شود مگر صورت و دوکف دوست او
مشتبه شدن مردان در لباس به زنان و زنان به مردان
پیامبر اکرم(ص) این قبیل افراد را لعن فرمودند مردی را لباس شبیه زنان و زنی که لباس شبیه مردان را به تن نماید.
لباس کبر و غرور
امیر امومنین (ع) به جوانی که لباس بلندی که زمین کشیده می شد پوشیده بود و فرمودند یا فتی ارفع اذارک فانه ابقی لءوبک و اتقی لقلبک
ای جوان دامنت رابلندبگیر که باعث حفظ لباست می شود و قلبت را از تکبر حفظ می نماید.(وسائل-ج۳ ص۳۶۷)
عکس و تصویر برروی لباس
از امام صادق(ع) روایت شده که : انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل
آن حضرت کراهت داشت از اینکه بالباسی که در آن تصویر هست نماز بخواند(وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۱۷)
لباس شهرت
امامحسین (ع) می فرمایند: آنکس که لباس بپوشد که وی را انگشت نما و مشهور سازد خداوند روز قیامت لباس از آتش براو خواهد پوشاند(همان ص ۳۵۴)
مد شدن طلا در دست جوانان پسر
امیر المومنین(ع) فرمودند:
پیامبر اکرم(ص) قطعه ای ابریشم را در طرف راست و قطعه ای طلا را در طرف چپ خود قرار داده و فرمودند این دو بر مردا ن امت من حرام اند.
راجع به آراستگی بیرون از منزل و نقش همسر
رسول اکرم(ص) می فرمایند: هر زنی که خود رابیاراید و خوشبو کند و از منزل خارج شود در حالی  شوهرش به این کار زن راضی باشد.
خداوند برای هر قدمی که زن بر می دارد خانه ای در دوزخ برای شوهرش بنا خواهد کرد(جامع الخبار ج ۳)
حجاب عامل معنویت
امام علی (ع) فرمودند: پوسیدگی زن باتوجه به موقعیت روحی و جسمی و جسمی اش برای او بهتر است و زیبایی اش را پایدار می سازد . (غرر الحکم حدیث ۱۰)
حجاب زنان آخر الزمان
امام علی (ع) می فرمایند:
در اخر الزمان که بدترین زمانهاست زمانی هستند که د رحالی که پوشیده اند برهنه اند لباس نازک و بدن نما به تن دارند با خودآرایی  از خانه بیرون می آیند آنها از این بیرون رفته اند در فتنه ها داخل شده اند به شهوات تمایل دارند و به سوی لذات نفسانی می شتابند  دامهای الهی را حلال می شمارند اینان در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد.
جلوگیری از فشار روحی در نوجوانان
استرس ،تاثیر مستقیم بر ارگانیسم دارد و به هستی روانشناسی است که ناشی از رویدادها و موقعیت هاست.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا