مقالات علمی و پژوهشی

یکسونگری

مقصود از یکسونگری چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تحقیق  یکسونگری
محقق و پژوهشگر : دکتر حمید قلندری بردسیری
۱-مقصود از یکسونگری چیست؟ چه افرادی یکسونگر هستند و اصولا چند دسته می باشند؟
یکسونگری یعنی یک بعدی اندیشیدن ،یعنی یک طرفه قضاوت کردن، یعنی حق طرف مقابل را نادیده گرفتن و او را در دادگاه درون محکوم نمودن.
افرادی که یک بعدی می اندیشند و همه وجودشان در یک سو خلاصه می شود آنها همه واقعیات زندگی را براساس یک ضابطه می شناسند و صرفا یک جانبه می نگرند. یک سونگران دو دسته هستند.
دسته اول آنان که تنها یک انگیزه خاص را عامل جنبش و تحرک خود در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی می دانند.
دسته دوم تک انگیزه هستند لیکن یک انگیزه برآنها فرماندهی می کند و یا ابر انگیزه آنهاست و آن را عامل می پندارند و آن را محور تصمصم گیری کلاس فکری و روزانه خود و مخصوصا در مدیریت های خانه و زندگی اعمال می کنند.
که نهایتا توازن زندگی را ازبین می برد حال به قول معروف اگر این روحیه در مرد باشد تبدیل به همان مرد سالاری می شود و اگر در زن باشد همان زن سالاری می شود که مردها چیز دیگری می گویند.
اگر این روحیه در پسر بزرگ و ارشد باشد با تلاش او در اعمال حاکمیت و مدیریت بر زندگی والدین می بینیم و آنچه عجیب و جالب است قیافه حق به جانب و زور مدارانه این قبیل افراد است که البته صرف محیط های خانوادگی نیست، در محیط های کاری و اداری نیز این افراد به چشم می خورند یعنی روحیه برتری طلبی در این قبیل افراد موج می زند.
احساس او
۱-برترین در مدیریت
۲-برترین در خلق و خو
۳-برترین در لباس و ظاهر و قیاقه
۴-برترین در فکر و اندیشه و ابراز عقیده و بیان
۵-برترین در طایفه و خانواده و خلاصه……
نمونه های تاریخی
بانگاهی گذرا بر تاریخ نمونه این قبیل افراد دچار مرض روانی می بینیم که با همین روحیه خود برتری بینی و یکسونگری و تفوق طلبی فاجعه ها آفریده اند مانند هیتلر که از فاجعه آفرینی افراد تاریخ بشریت است .یقیناهمین مرض روانی بر او حاکم بود زیرا خود راو هم نژاد خود را برترین نژاد عالم می دانست(نژاد ژرمن)
و هم خود برترین فرد ژرمن ها می پنداشت که در جهت حصول مقصد و استعلاء این عقیده برتری طلبی غلط چه جنگ های خانمان سوزی رابر پیکر بشریت تحمیل ننمود و معمولا انتهای کار این قبیل افراد شکست و ناکامی است.
و در همین عصرها فردی همانند صدام رئیس جمهور اسبق عراق که دچار این مرض درونی بود که جنگ ها و جنایات او براساس همین روحیه تفوق طلبی و خود برتر بینی و غرور بی انتهای او بود که پایان کارش را هم دیدیم
و نمونه اجتماعی یکسونگری که در سطح جهانی مطرح است همان برخوردهای قبیله ای که سفیدپوستان با سیاه پوستان می کنند و خود را برتر از آنها می دانند و آنها را تحقیر کرده و کوچک می شمارند اگر چه این ها خرافه ای بیش نیست و انسان با دانش و خرد و فضیلت انسان است نه با رنگ روشن، زیبایی و قامت موزون و طایفه و قبیله فلان و …
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا